Skip to content

Statistică: câte şcoli şi licee şi câţi elevi sunt în Moldova? (Anul 2010-2011)

decembrie 21, 2010

* În anul de învăţământ 2010-2011, în Moldova funcţionează 1489 de şcoli, gimnazii şi licee. Structura acestor instituţii este următoarea:

– 5 şcoli serale,

– 85 de şcoli primare,

– 763 de gimnazii,

– 495 de licee,

– 108 şcoli medii de cultură generală,

– 33 de şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

* 98,8 la sută din instituţiile preuniversitare din Moldova sunt de stat.

* 18 licee sunt particulare, fiind amplasate doar în mediul urban.

* Comparativ cu anul de învăţământ 2009-2010, anul acesta se atestă reducerea numărului de instituţii preuniversitare, după cum urmează: – (minus) 6 şcoli primare, – 71 şcoli medii de cultură generală, – 2 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică, – 2 şcoli serale. Totodată, s-a majorat numărul gimnaziilor (+ 55 instituţii) şi al liceelor (+3 instituţii).

Tabelul 1. Instituţii de învăţământ primar şi secundar general

* În oraşe, liceele constituie 64% din numărul total al instituţiilor preuniversitare, gimnaziile – 15%, iar şcolile medii de cultură generală – 7,6%. În sate, liceele constituie 23%, gimnaziile – 63%, iar şcolile medii de cultură generală – 7,2%.

Figura 2. Repartizarea instituţiilor de învăţământ după tipuri, anul de studii 2010-2011

* În anul de studii 2010-2011, în instituţiile preuniversitare din Moldova învaţă 395,1 mii de elevi, sau cu 4,5 la sută mai puţin decât în anul 2009-2010.

* În ultimii 10 ani, numărul elevilor s-a micşorat cu 37,2%, iar numărul populaţiei din grupa de vârstă 7-18 ani a fost în descreştere cu 31,6%.

Figura 3. Evoluţia populaţiei de vârstă şcolară (7-18 ani) şi a numărului de elevi din învăţământul primar şi secundar general, în perioada 2000-2010

* În anul de studii 2010-2011, numărul de elevi la 10 mii locuitori a constituit 1114 elevi faţă de 1166 în anul de studii 2009-2010 şi 1737 elevi în anul 2000-2001.

* Rata de şcolarizare în anul 2009 a constituit 90,7%, reprezentând practic nivelul anului 2008. Rata de cuprindere în învăţământul primar a constituit 93,5%, iar în învăţământul gimnazial, este în scădere începând cu anul 2006 şi a atins nivelul de 88,8% în 2009.

* Din totalul elevilor cuprinşi în învăţământul primar şi secundar general, 140,5 mii (35,6%) reprezintă elevii din învăţământul primar şi din clasele pregătitoare din şcoli, 193,1 mii (48,9%) – elevii din învăţământul gimnazial şi 61,4 mii (15,5%) elevii, care au urmat cursurile de studii liceale.

* Numărul copiilor înscrişi în clasa I care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară a constituit 34,1 mii persoane sau 97,7%, prezentând o majorare de 6,2 puncte procentuale comparativ cu anul de studii precedent.

* Pe medii de reşedinţă, există unele discrepanţe în numărul elevilor cuprinşi pe niveluri educaţionale. Astfel, numărul elevilor cuprinşi în învăţământul primar este mai mare în cazul mediului rural (61,3% din numărul total al copiilor cuprinşi în învăţământul primar şi 63,5% din numărul total al copiilor cuprinşi în învăţământul gimnazial), pe când ponderea elevilor din învăţământul liceal din numărul total al copiilor din acest nivel este mai superioară în mediul urban – 62,5%.

Figura 4. Repartizarea elevilor din învăţământul primar şi secundar general, pe medii, anul de studii 2010-2011

* 99 la sută din elevii încadraţi în învăţământul primar şi secundar general învaţă în instituţii de stat. În instituţiile private învaţă 3,8 mii persoane, sau cu 2,6% mai puţin decât în anul de studii 2009-2010.

* 31,1% din toţi elevii învaţă în localităţile din centrul Moldovei (20,3% – în municipiul Chişinău). În partea de nord a Moldovei învaţă 27,1% din elevi, în cea de sud – 16%. În UTA Găgăuzia învaţă 5% din numărul total de elevi.

* Cel mai mare număr de elevi la 10 mii de locuitori se înregistrează în UTA Găgăuzia – 1237 persoane. În zona de sud acest indicator constituie 1167 persoane la 10 mii de locuitori, centru – 1155, nord – 1058, iar în municipiul Chişinău – 1019 persoane.

* 55,2% din elevii încadraţi în învăţământul preuniversitar studiază limba engleză, 53,3% – franceză, iar limba germană este studiată de doar 3% din elevi. În învăţământul primar şi secundar general se mai studiază următoarele limbi străine: spaniolă, latină, italiană, turcă, poloneză.

* Limba franceză este studiată preponderent în instituţiile din mediul rural (68,5% din totalul elevilor din sate), iar în mediul urban predomină ponderea elevilor care studiază limba engleză (82,6% din totalul elevilor din oraşe).

Figura 5. Ponderea elevilor din învăţământul primar şi secundar general, care studiază limbi moderne

* Actualmente, în Moldova funcţionează 96 de şcoli, în care procesul educaţional se desfăşoară în două ture. Numărul elevilor care studiază în tura a doua este în continuă descreştere, constituind în anul de studii 2010-2011 – 6,8 mii persoane sau 1,7% din numărul total de elevi.

Figura 6. Elevi care studiază pe ture

* În prezent, în Moldova, funcţionează 33 de instituţii de învăţământ special (pentru copii cu deficienţe psihice, fizice, senzoriale, motorii, de limbaj, socio-afective şi de comportament).

* Numărul elevilor înscrişi în învăţământul special a înregistrat, anul acesta, o scădere cu 11,3% comparativ cu anul şcolar anterior, constituind 3148 de persoane.

* 81,1% din copiii care învaţă în aceste instituţii sunt cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală, 7,5% – cu auz slab, 5,1% – cu restanţe poliomielitice şi paralizii cerebrale, 3,6% – cu vederea slabă, 2,7% – hipoacuzici.

* În anul 2010, numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial a fost de 45,4 mii persoane, din care 22,1 mii – fete. Numărul de absolvenţi ai liceelor şi şcolilor medii de cultură generală a constituit 20,4 mii persoane.

* 36,2% din absolvenţii gimnaziilor sunt din localităţile urbane, 63,8% – din cele rurale.

* 65,4% din absolvenţii liceelor şi ai şcolilor medii de cultură generală sunt din oraşe, 34,6% – din sate.

* În anul de studii 2010-2011, în instituţiile preuniversitare din Moldova activează 37,3 mii cadre didactice (practic, la nivelul anului precedent de studii).

* Rata elev/profesor în învăţământul primar constituie 16 persoane, în învăţământul gimnazial – 9 persoane şi în cel liceal – 12 persoane.

* 84,2% din totalul cadrelor didactice care activează în învăţământul preuniversitar sunt femei (cu 5,9% mai mult decât în anul 2009-2010).

* Fiecare al 5-lea cadru didactic din învăţământul preuniversitar din Moldova este de vârstă pensionară.

* 8,2% din toţi pedagogii care activează în instituţiile preuniversitare au un stagiu pedagogic mai mic de 3 ani.

* 2,4% din cadrele instituţiilor preuniversitare fac studii superioare în domeniu, paralel cu activitatea didactică.

* La începutul anului de studii 2010-2011, din cele 1484 de instituţii de învăţământ primar şi secundar general de zi, 1459 de unităţi îşi desfăşurau activitatea în încăperi proprii, iar 25 – în încăperi arendate.

* Toate instituţiile cuprind 32,3 mii săli de clasă (inclusiv cabinete de studii şi laboratoare), 1,2 mii ateliere de studii, 1,2 mii săli de sport, 1,4 mii biblioteci, 0,9 mii săli de lectură, 1,2 mii puncte medicale.

* De sală de sport dispun 49,4% din şcolile primare, 69,7% gimnazii, 94,1% licee şi 100% şcoli medii. Punctul medical este prezent în 51,6% şcoli primare, 66,4% gimnazii, 92,2% şcoli medii şi 94,7% licee. Practic, fiecare instituţie şcolară dispune de bibliotecă.

* Circa 86% din numărul total de şcoli dispun de cabinete pentru bazele informaticii şi tehnicii de calcul, care sunt utilate cu 17,2 mii computere. Din acestea, 13,5 mii lucrează în reţea şcolară comună. Din numărul total de computere, 43,2% sunt cu acces la Internet. În medie, la un loc utilat cu computer revin 23 elevi, în mediul urban acest indicator este de 27 elevi, iar în mediul rural – 21 elevi.

Figura 8. Asigurarea cu computere

* În anul de studii 2010-2011, în Moldova activează 5 şcoli serale, toate fiind amplasate în mediul urban. Numărul elevilor din învăţământul seral s-a micşorat comparativ cu anul de studii precedent cu 21,9% şi constituie 1409 persoane, reprezentând 0,4% din numărul total al elevilor din şcolile de zi.

* Numărul absolvenţilor şcolilor serale, care au primit certificat de studii gimnaziale în anul 2010 a constituit 251 persoane, iar numărul celor care au primit atestat de studii medii generale a înregistrat cifra de 1262 persoane.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: