Skip to content

Cele mai vorbite 10 limbi de pe glob

Februarie 13, 2011

În contextul discuţiilor despre necesitatea predării obligatorii a limbii engleze în şcolile din Moldova – idee ce aparţine lui Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, am găsit oportună reluarea următoarelor informaţii, despre cele mai vorbite 10 limbi de pe glob, de pe următorul site: www.travel.descopera.ro.

Limbajul este, poate, cea mai importantă funcţie a corpului uman. El este, în aceeaşi ordine de idei, una dintre trăsăturile definitorii ale speciei umane şi resortul care a ajutat la evoluţia spectaculoasă a umanităţii. Practic, nu ne putem imagina lumea, asta cum este ea astăzi, fără existenţa unui limbaj şi a unei modalităţi de comunicare care să ne permită transmiterea rapidă a informaţiilor de orice fel. Nu trebuie decît să privim în jur, la cărţi, reviste, radio, filme, muzică sau studii, ca să înţelegem că însăşi existenţa noastră este strîns legată de limbaj.

Mai jos, vă prezentăm o listă a celor mai vorbite limbi din ziua de azi, sumarizînd, implicit, cele mai importante limbaje ale planetei…

10. Limba bengaleză – cca 230 de milioane de vorbitori

Vorbită cu precădere în Bangladesh, o ţară cu peste 120 de milioane de locuitori, şi India (în special, în statele Tripura, Assam şi Bengalul de Vest), limba bengaleză este una dintre cele mai vorbite limbi de pe glob, chiar dacă într-un areal destul de restrîns faţă de celelalte limbi din acest clasament. Alături de cele aproximativ 210 limbaje şi idiomuri indo-ariene vorbite în Asia, bengaleza a evoluat acum circa 3000-3200 de ani din stravechea sanscrită, mai precis din Magadhi Prakrit, limbă vorbită de însuşi Budha şi unul din cele trei limbaje scrise ale Indiei antice. Limbă oficială în Bangladesh şi a doua limbă ca răspîndire în India, bengaleza tinde să adune cît mai mulţi vorbitori în viitorul apropiat, asta şi ca urmare a exploziei demografice din cele două ţări din sudul Asiei.

Salutul comun în limba bengaleză se propunţă „Ei Je”.9. Limba portugheză – cca. 240 de milioane de vorbitori

Este cea mai vorbită limbă din emisfera sudică, cea de a treia limbă, ca număr de vorbitori, din Occident şi este limba oficială în cel puţin 9 state ale lumii. Portugheza este vorbită de peste 190 de milioane de persoane numai în Brazilia (80,08% din totalul lusofonilor lumii), de cca 22 de milioane de oameni în Mozambic şi de aproximativ 13 milioane de angolezi. Numărul portughezilor nativi se ridică şi el la aproape 11 milioane de persoane. În acelaşi timp, portugheza este vorbită oficial în Guinea Bissau, Timorul de Est, Guinea Ecuatorială, Capul Verde, Sao Tome&Principe, precum şi regiunea cu statut autonom, Macau.
Mai mult, portugheza este una dintre cele mai apreciate limbi de pe glob, fiind pe locul 4 la nivel mondial în preferinţele elevilor şi studenţilor. De altfel, în Uruguay, Argentina, Venezuela, Zambia, Congo, Senegal, Namibia, Swaziland, Coasta de Fildeş şi Africa de Sud, portugheza este una dintre limbile străine obligatorii în programa şcolară. Conform UNESCO, portugheza este limba cu cel mai mare potenţial să devină limbă internaţională în Africa şi America de Sud. Numai în Africa se estimează că numărul vorbitorilor de limba portugheză se va apropia de 90 de milioane în anul 2050.

Salutul în limba portugheză se pronunţă „Bom dia”.8. Limba malaeziano-indoneziană – cca 260 de milioane vorbitori

Vorbită cu precădere în Indonezia, Malaezia, Brunei, Singapore, sudul Thailandei şi al Filipinelor, precum şi în Timorul de Est, malaeziano-indoneziana este una dintre cele mai vorbite limbi de pe glob, cu 40 de milioane de vorbitori nativi în Malaezia şi peste 210 milioane numai în Indonezia. Nici nu este de mirare, dacă ne gîndim că Indonezia este ţara formată din 17.508 insule, cu o populaţie totală ce depăşeşte 230 de milioane de locuitori, fapt ce o situează pe locul 4 în lume în topul celor mai populate ţări ale planetei. Malaeziana este o limbă austroneziană, vorbită curent în Malaezia şi Brunei, în timp ce indoneziana este un dialect (numit şi Riau) al malaezienei. Cele două limbi împart, însă, o rădăcină comună, iar limbajele sînt atît de asemănătoare, încît pot fi înţelese, fără probleme, de ambele categorii de vorbitori, un motiv în plus ca malaeziana şi indoneziana să fie considerate una şi aceeaşi limbă.

Pentru a saluta pe cineva în maleziano-indoneziană trebuie să spui „Selamat pagi”.7. Limba rusă – cca 278 de milioane de vorbitori

Rusa este limba cea mai răspîndită, din punct de vedere geografic, din Eurasia, cea mai vorbită limbă slavă şi, totodată, cea mai răspîndită limbă nativă din Europa. Este vorbită oficial în Rusia, Belarus, Kazahastan, Kirghistan, Moldova, Crimea, Abhazia, Osetia de Sud, precum şi ca limbă secundară în celelalte foste ţări membre ale Uniunii Sovietice. De asemenea, în Israel, rusa este vorbită de către o comunitate ce însumează circa 750.000 de persoane, marea lor majoritate imigranţi din fosta URSS. În plus, rusa este una dintre cele şase limbi oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar izvoarele istorice o atestă încă din secolul al X-lea ca fiind cea mai influentă limbă slavonă din istorie. Aproximativ 164 de milioane de persoane sînt vorbitoare native ale limbii ruse, în timp ce 114 milioane o folosesc ca limbă secundară. Rusa a devenit limbă de circulaţie internaţională odată cu crearea blocului comunist, atunci cînd, în majoritatea ţărilor aflate sub influenţa Moscovei, rusa a fost introdusă obligatoriu în programa şcolară ca prima limbă străină a tinerilor.

Transcris în alfabetul latin din cel chirilic, salutul rusesc se pronunţă „Zdravstvuite”.6. Limba franceză – cca 300 de milioane de vorbitori

Considerată limba cea mai romantică de pe glob, franceza este vorbită oficial în 29 de ţări, existînd, de asemenea, comunităţi de limba franceză în alte 57 de ţări ale lumii. Cei mai mulţi vorbitori ai acestei limbi se regăsesc în Franţa, restul trăind în marea lor majoritate în Canada (în special, în Quebec, Ontario şi New Brunswick), Belgia, Elveţia, precum şi în numeroase ţări africane. Numai în Uniunea Europeană există 129 de milioane de vorbitori de limba franceză, 65 de milioane dintre aceştia fiind nativi, în timp ce restul au ales franceza drept a doua limbă. Statistica situează franceza pe locul trei în topul celor mai vorbite limbi din Uniunea Europeană după engleză şi germană. Chiar dacă franceza, cea mai vorbită limbă europeană începînd cu secolul XVII şi terminînd cu începutul secolului XX, a pierdut teren în favoare limbii engleze în preferinţele tinerilor, noile programe educaţionale din Canada şi ţările în curs de dezvoltare anunţă un nou aflux de vorbitori de franceză, estimîndu-se că numărul francofonilor va atinge cifra de 500 de milioane în viitorul apropiat.

Cea mai comună formă de salut în limba franceză este „Bonjour”.5. Limba arabă – peste 300 de milioane de vorbitori

Aproximativ 300 de milioane de vorbitori nativi, dintre care majoritatea se află în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, alături de 250 de milioane de oameni care au ales-o ca limbă secundară – acestea sînt cifrele impresionante care fac din arabă una dintre fruntaşe într-un clasament al celor mai vorbite limbi de pe Terra. La aceasta a contribuit şi numărul mare de musulmani de pe glob – circa un miliard. Totodată, araba este limba în care a fost scrisă cartea sfîntă a islamului, Coranul. Limba arabă este limba oficială în 26 de state, dintre acestea evidenţiindu-se Egiptul, cu peste 80 de milioane de vorbitori. De altfel, existînd atît de mulţi vorbitori de limba arabă, aceasta a devenit, în anul 1974, cea de şasea limbă oficială a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Araba a fost limba ştiinţelor în perioada celor 700 de ani de stăpînire arabă în peninsula iberică, epocă în care majoritatea lucrărilor de matematică, filozofie, medicină şi alte ştiinţe erau scrise în această limbă, cu precădere de către învăţaţi arabi. Ca şi în cazul altor limbi semitice, araba se scrie de la dreapta la stînga.

Un salut în limba arabă, transcris în alfabet latin, se pronunţă „Al salaam a’alaykum”.4. Limba hindi – cca 490 de milioane de vorbitori

Cunoscută şi sub numele de Hindi-Urdu, cele două forme ale sale, hindi este una dintre cele mai vorbite limbi de pe glob, fiind, în acelaşi timp, una dintre cele 22 de limbi oficiale ale Indiei (în varianta Hindi şi Urdu) şi limba oficială din Pakistan (sub varianta Urdu). Urdu este vorbită, în special, de populaţia de origine musulmană, în timp ce Hindi este vorbită de indienii de alte religii. Dat fiind numărul uriaş al indienilor, popor care se estimează că îl va depăşi în curînd pe cel chinez ca număr de locuitori, este evident că limba vorbită de cei mai mulţi dintre aceştia (peste 250 de milioane de vorbitori nativi, în timp ce restul au învăţat hindi ca limbă secundară) a ajuns rapid în topul celor mai uzitate limbi de pe glob. Se pare că doar influenţa covîrşitoare a limbii engleze în India a oprit hindi să devină cea mai vorbită limbă a lumii.

Pentru a saluta în hindustani, trebuie să spui „Namaste”.3. Limba spaniolă – cca 450-500 de milioane de vorbitori

În anul 1999, conform unor statistici, existau 358 de milioane de vorbitori nativi ai limbii spaniole dintr-un total de 417 milioane de vorbitori ai acestei limbi în toata lumea. Astăzi, se estimează că numărul hispanofonilor oscilează între 450 şi 500 de milioane, cea mai mare comunitate înregistrîndu-se în Mexic, o ţară cu o populaţie de aproximativ 112 milioane de locuitori. Spaniola este limba oficială a 20 de ţări, una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a Organizaţiei Statelor Americane, asta ca să enumerăm doar cîteva dintre organismele internaţionale care au adoptat spaniola. Este, în acelaşi timp, cea de a doua limbă din lume după numărul nativilor care o vorbesc, depăşind la acest capitol limba engleză.
În Statele Unite ale Americii există deja 36 de milioane de vorbitori de limba spaniolă, în unele state ale acestei ţări procentul hispanofonilor depăşindu-l considerabil pe cel al vorbitorilor de limba engleză. De asemenea, au existat propuneri ca spaniola să devină a doua limbă oficială a SUA, proiect refuzat pînă în prezent de autorităţile de la Washington.
Spaniola, limba derivată din latina vulgară, a cunoscut numeroase influenţe de-a lungul timpului, cele mai importante fiind cele de origine arabă, germanică, bască şi celtiberică. În prezent, spaniola castiliană este cea mai răspîndită dintre graiurile hispanice, lucru influenţat decisiv de expansiunea Imperiului Spaniol între secolele XV şi XIX.

Un salut în limba spaniolă se pronunţă „Hola”.2. Limba engleză – cca 508 de milioane de vorbitori

Chiar dacă numărul nativilor vorbitori de engleză (cca 350 de milioane) este depăşit de cel al vorbitorilor de limba spaniolă, numărul celor care au îmbrăţişat engleza ca a doua limbă este unul covîrşitor. Există chiar estimări care indică un număr de peste 1 miliard al celor care vorbesc limba engleză. Nici nu trebuie să ne mire, dacă ne gîndim că engleza a fost catalogată drept prima „lingua franca”, în adevăratul sens al cuvîntului, din istoria omenirii.
Engleza este limba oficială în cel putin de 53 de state ale lumii, record absolut în acest domeniu, cea mai vorbită limba din Uniunea Europeană, şi prima limbă oficială a Organizaţiei Naţiunilor Unite. De asemenea, limba lui Shakespeare este considerată cea mai amplă, din punct de vedere al numărului de cuvinte, dicţionarul englez numărînd peste 500.000 de cuvinte, fără a adăuga aici o varietate de termeni tehnici sau ştiinţifici, mai mult decît orice altă limbă europeană.
Engleza îşi are originile în graiul vechilor celţi, în limbajele anglilor şi saxonilor, triburi germanice care au invadat Anglia în secolul al V-lea d.Hr. şi în vechile limbi şi dialecte vikinge, aduse de către scandinavi în secolele VIII-IX. A urmat influenţa franceză, adusă de normanzi odată cu ascensiunea lui Wilhelm Cuceritorul, precum şi cea latină, lingua franca în biserica creştină şi în rîndul intelectualităţii europene din Evul Mediu.

Un salut în limba engleză se pronunţă „Hello„.1. Limba mandarină – circa 1,4 miliarde de vorbitori

Mandarina, limba oficială în China şi Taiwan, este, de departe, cea mai vorbită limbă de glob, depăşind engleza, din punct de vedere al numărului de vorbitori, într-un raport de cel puţin 2 la 1.
Nici nu este de mirare, dacă ne gîndim că majoritatea populaţiei chineze (cea mai numeroasă de pe glob) vorbeşte mandarina. De asemenea, mandarina mai este vorbită în Singapore, Indonezia, Macau, Filipine şi în puternice comunităţi chineze din SUA, Australia, Peru, Canada, Mauritius sau Rusia. Şi, cu toate acestea, mandarina este una dintre cele mai dificile limbaje de pe glob, un începător fiind incapabil să înţeleagă fiecare nuanţă a cuvintelor rostite de un nativ. Spre exemplu, fiecare cuvînt poate fi exprimat în cel puţin 4 moduri (sau tonuri), putînd însemna altceva în funcţie de modul în care este pronunţat şi de felul în care sînt accentuate sunetele.
Chineza mandarină este una dintre cele mai vechi limbi ale lumii care, mai mult, a păstrat neschimbată aceeaşi scriere de acum cel puţin 3000-4000 de ani. De altfel, madarina este limba în care a scris însuşi Confucius, contemporanii noştri chinezi putînd citi lucrările acestuia fără a avea nevoie de adaptări ale textelor antice la grafia timpurilor moderne.

Ca să saluţi în mandarină, trebuie să spui „Ni hao”. (Cu menţiunea că „Hao” se pronunţă ca o singură silabă, iar tonul trebuie scăzut pe sunetul „a”, pentru ca apoi să fie ridicat, din nou, la final).

Reclame
16 comentarii leave one →
 1. Natalia Bejan permalink
  Februarie 13, 2011 9:46 pm

  eu știu și faptul că cea mai numeroasă națiune care vorbește engleza este… cea chineză 🙂

  • Februarie 14, 2011 9:30 am

   Oare ce să însemne asta? „Chinezarea” lumii??? :)))

   • Februarie 14, 2011 9:37 am

    Oricum fiecare al 5-lea sau al 6-lea om de pe planeta e chinez, asa ca… de chinezarea lumii chiar ca nu mai scapam 🙂

   • Februarie 14, 2011 10:08 am

    Poate e timpul să ne apucăm de studiat chineza (mandarina)… ?

 2. Alba permalink
  Februarie 14, 2011 6:51 am

  Daca asa numar mare de chinezi vorbesc engleza,de ce un procent mare dintre ei,merg la studii in Franta?

  • Februarie 14, 2011 9:34 am

   Poate e din cauza că în Franţa se învaţă mai uşor şi contractele de studii sînt mai accesibile? În topurile internaţionale ale celor mai bune universităţi pot fi găsite mai multe universităţi din SUA şi Marea Britanie decît din Franţa…

  • Februarie 14, 2011 9:40 am

   depinde si… un procent mare sau cel mai mare procent? Daca pur si simplu un procent mare (iarasi intrebare, procent mare sau numar mare?), atunci raspunsul pare evident, fie pentru ca e mai accesibila/usoara admiterea, fie pentru imaginea atractiva a Frantei si mai cu seama a Paris-ului, fiind unul dintre cele mai vizitate orase din intreaga lume.

   • Februarie 14, 2011 10:10 am

    Cifre, detalii, opinii, sugestii… Iată că m-am ales cu un nou subiect pentru un articol: numărul cetăţenilor străini care studiază în universităţile prestigioase din lume. Îmi dau seama ce chin e ăsta, dar… cred că se merită! 🙂

 3. Alba permalink
  Februarie 14, 2011 10:09 am

  In Franta nu se invata deloc usor.Absolventii sunt admisi prin examene scrise aici la noi si apoi un concurs riguros ale dosarelor in unul din orasele franceze.O alta varianta este concursul dosarelor fara examene,care pare sa fie uosoara,insa nu e chiar asa.Sunt absolventi care nu au trecut acest concurs.Daca din 35 de partcipanti moldoveni la concurs sunt admisi doar 10,chinezi sunt admisi 50.Cite 1-5 din Albania,Belgia,Germania,Romania s.a.
  Mai degraba depinde de proiectele educationale ale acestor institutii,la care participa intreaga societate:primariile oraselor,asociatiile de parinti,administratiile universitatilor s.a.,fiind desigur in coordonare cu programele europene internationale.

  • Februarie 14, 2011 10:13 am

   Dle profesor, se pare că sînteţi o sursă interesantă de informaţii, inclusiv despre învăţămîntul din Franţa. Cînd veniţi la Chişinău, daţi-ne de ştire şi mai vorbim neapărat, pentru un interviu.
   Iar că numărul absolvenţilor din Moldova admişi la studii în universităţile din Franţa este mic… poate denotă şi calitatea studiilor, inclusiv a celor superioare, de aici, din Moldova?

 4. Alba permalink
  Februarie 15, 2011 7:16 am

  Multumesc pentru apreciere.Ma voi stradui sa va anunt cind vin la Chisinau.

 5. Februarie 15, 2011 3:54 pm

  vai … macar daca nu ar poci limba…eu cunosc cateva persoane de origine asiatica… Sant care stiu sa vorbeasca engleza cam 45% vb oki si restul se mai chinuie sau pocesc limba.
  Dar da chinezii vb limba engleza… fiecare cum poate…

  • Februarie 16, 2011 10:38 am

   Această pocire, cred eu, se întîmplă şi pe la noi. Nu se vorbeşte, curat, nici o limbă. În română – cuvinte din engleză, din rusă… Uneori, nici nu mai înţelegi, în ce limbă vorbeşte omul…

 6. DOLLY Margine permalink
  Mai 1, 2017 4:52 pm

  Ei. uite. las. Multumrsc. pentru. informatie. Dolly ……pa

Trackbacks

 1. 12 octombrie – Ziua limbii spaniole | Cu drag de Moldova

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: