Skip to content

Cele mai frumoase mesaje de Paşte + foto iepuraşi

Aprilie 20, 2011

Paştele este unul dintre cele câteva momente de peste an când ne oprim puţin din agitaţia vieţii de zi cu zi şi ne privim sufletele. Ne amintim şi medităm la cuvinte precum: credinţă, speranţă, lumină, iertare, încredere, răbdare. Ne gândim la un sens al vieţii şi la un nou început. Ne propunem să fim mai buni şi mai îngăduitori cu semenii noştri. Să le acordăm mai multă atenţie. Să le umplem viaţa de bucurie şi să-i sprijinim ca să-şi îndeplinească dorinţele. Reunim întreaga familie, ne jucăm cu copiii noştri, ne vizităm părinţii, prietenii, facem planuri de vacanţă. 

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Paştelui să vă aducă vouă şi celor dragi sănătate, pace şi linişte, să vă lumineze sufletul şi viaţa, ocrotindu-vă casele, iar Iepuraşul să vă pună pe masă un coş mare cu cozonac, vin, ouă roşii şi multe bomboane de ciocolată. Paşte fericit!

În noaptea Învierii

Când clopotele bat

Şi aici, în depărtare

Iisus Hristos a Înviat!!!

El a Înviat din morţi

O salbă galbenă de porţi

Deschisă către oameni mari,

Să nu aveţi nicicând duşmani!

Pentru a înţelege sacrificiul suprem, trebuie doar să fim mai buni, mai iertători, mai îngăduitori, mai înţelepţi, mereu cu lumină în suflet, gânduri şi simţiri. Hristos a Înviat!

 Hristos a Înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului şi a întregului univers, binecuvântată de Lumina Sfântă, să aducă în coşuleţul Iepuraşului zglobiu bunul augur, sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare de toate felurile într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac pufos şi delicios precum veselia şi voia bună!

 Fie ca sfintele sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa îmbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în sufletele, inimile şi gândurile celor dragi şi fie că Hristos a Înviat pentru fiecare!

 Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curaţi, mai înţelegători şi mai apropiaţi de Dumnezeu! Un Paşte fericit alături de cei dragi!

 Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre… PAŞTE FERICIT!

 Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare.  Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. SĂRBĂTORI FERICITE ŞI LINIŞTITE!

 Un înger blând din cer coboară,
Se roagă-n taină, apoi zboară.
De-acolo sus el ne trimite:
Un zâmbet blând, o rază caldă
Şi trei cuvinte:
Hristos a Înviat !
 Această sărbătoare permite deschiderea sufletului spre o lumină divină ce atinge puterea şi magia sărbătorilor!!! Fiţi fericiţi şi iubiţi cu sufletul acest miracol!!! Sărbători fericite!!!

 Iepuri veseli şi zglobii,
Ouă roşii, bucurii,
Miei cu zurgălăi la gât
Să vă ţină de urât!
 Paştele cu sănătate,
Zile sfinte, luminate,
Iar pe masa românească
Pasca dulce să domnească!
 Şi cum postu-i pe-ncheiate,
Aveţi grijă la bucate:
De nu le udaţi cu vin
S-ar putea să fie-un chin!
 Soarele să vă-nsoţească,
Bucurie-n casa voastră,
Să petreceţi fericiţi
Alături de cei iubiţi!
 Lumina din Noaptea Sfântă să vă călăuzească Viaţa şi Inima! Vă doresc multă Pace în Suflet şi sentimentul de Împlinire să vă însoţească mereu! 
 Lumina Învierii Domnului să vă călăuzească în drumul vieţii, să aveţi linişte şi pace, seninătate în suflet şi căldură în casă! Hristos a Înviat!
 Bat clopote melodioase-n miez de noapte
Şi la biserică pe toţi creştinii-i cheamă,
Se-aud, din ceruri, ale îngerilor şoapte,
Ce Paştele vestesc, din nou, de bună seamă. 
 Pentru noi, Isus a pătimit,
Pentru noi, a fost El răstignit.
Pentru noi, Isus a Înviat,
Să-l cinstim pe-al lumii Împărat!
 Azi, în zi de sărbătoare, să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii Lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei, cu bunătate şi călducră în suflete! Hristos a Înviat!
 Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă.
 Pe vremuri, erau cruci de lemn şi inimi de aur; astăzi, sunt cruci de aur şi inimi de lemn… Învierea să vă aducă aurul în suflet.
 E-n plâns de salcii un zvon de răstignire
Şi tânguit de miei pe pajişti cu verdeaţă.
Hristos să vă aducă lumină şi iubire
În Noaptea renunţării la moarte pentru viaţă. 
 La început şovăielnic de primăvară, la îngemănarea dintre moarte şi viaţă, primiţi taina creştină a ÎNVIERII ca pe o sărbătoare a curăţeniei spirituale, a purităţii sufleteşti şi a unui nou început.
 Deschideţi ochii pentru a vedea Minunea Învierii, deschideţi-vă inimile pentru ca Lumina Sfântă să vă lumineze sufletul, ridicaţi glasurile pentru a cânta cu toţii „Hristos a Înviat” . Un Paşte Fericit alături de toţi cei dragi!
 Mireasma Sărbătorilor Pascale să fie pentru noi toţi un excelent prilej de întoarcere spre pietate, armonie, speranţă, toleranţă, evlavie şi curăţenie sufletească !
HRISTOS A ÎNVIAT !
 Acum, în prag de sărbătoare, îţi doresc să te bucuri, împreună cu cei dragi, de semnificaţia sfântă a acestor zile, dăruind, la rândul tău, bucurie, speranţă, nădejde şi, nu în ultimul rând, dragoste.
 Lumina Învierii să-ţi lumineze necunoscutele cărări ale vieţii şi să-ţi umple sufletul de bucurie şi speranţă!
Învierea Domnului să-ţi sporească sănătatea şi belşugul, să-ţi împlinească gândurile şi speranţele. Lumina sfântă a Învierii să coboare în sufletul şi inima ta.
 Lumina şi căldura Paştelui să vă încălzească sufletele, să vă lumineze minţile, să vă deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. PAŞTE FERICIT!
 Fericire, armonie, dragoste şi o primăvară caldă să vă aducă Sfintele Paşti în casele dumneavoastră!
 Trezirea naturii la viaţă, sub mângâierea razelor de soare generos, să vă aducă în viaţa voastră bucuria de a trăi alături de noi şi toţi cei care vă iubesc! Cadouri frumoase să vă aducă Iepuraşul, iar mii de flori gingaşe să vă facă viaţa ca o veşnică primăvară. Acum, când sărbătorim Naşterea Domnului Iisus, vă dorim sănătate şi vise împlinite, iubire şi înţelegere! Hristos a Înviat!
 Bucuria Învierii să vă umple casa şi viaţa şi să vă aducă pace în suflet şi în gând. Hristos a Înviat !!!
 Un gând plin de lumină şi tot ce-nseamnă tihnă, căci sufletul-i curat. Hristos a Înviat!
 Alege iepuraşul favorit, culoarea favorită şi dorinţa preferată! Să ai un Paşte Fericit, iar iepuraşii din felicitare să vină la tine cu darurile promise de toţi trei! Hristos a Înviat!
 Învierea Lui Cristos să ne lumineze gândurile, sufletul şi viaţa. Să ne reînvie credinţa şi dragostea faţă de El, faţă de semeni… Cristos a Înviat!
 Lumina şi căldura Sfintelor Paşti să vă încălzească sufletele, să vă lumineze mintea, să vă deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să vă bucuraţi din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care vă înconjoară. Hristos a Înviat!
 Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o promisiune la fiecare grijă, o binecuvântare la fiecare pas. Cristos a Înviat!
 Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşti să coboare peste noi toţi bucurii duhovniceşti, pace şi bună înţelegere, iar Hristos cel Înviat să ne dăruiască sănătate şi întru toate bună sporire. Hristos a Înviat!
 Şi de va fi să vină Isus
Din ceruri înapoi la noi,
E semn c-a înviat credinţa,
C-a înviat ce-i bun în noi.
Paşte fericit!
 Crucea luminează drumul spre cer, arată slava, dreptatea şi dă iertare şi pace tuturor celor care o privesc. Hristos a Înviat!
 Să fim lumină din lumină,
Să arătăm celor din jur,
Că-n suflet s-a născut Hristos!
HRISTOS A ÎNVIAT!
 Fie ca Învierea Domnului nostru Isus Hristos să aducă în inima ta pace, bucurie, fericire şi să te facă să te apropii tot mai mult de El, ca să poţi trăi o viaţă după voia lui. HRISTOS A ÎNVIAT !
 Fie ca Lumina Învierii să vă umple sufletele de bucurii alături de cei dragi! Hristos a Înviat!
 Un Paşte fericit şi fie ca toate dorinţele să vi se împlinească printr-o minune ca aceea a Învierii Domnului Isus Cristos, care a dus în spate o cruce grea de lemn, dar avea în piept o inimă de aur. Sunt dintre aceia care au o inimă de lemn şi pe care Învierea îi poate ajuta să înţeleagă puterea iubirii…
 Mântuitorul a avut o cruce de lemn şi o inimă de aur. Azi, mulţi avem cruci de aur şi inimi de lemn. Fie ca în clipa vestirii, într-un glas al Învierii Celui fără de moarte, să renască şi puterea noastră de a iubi şi de a ierta. Îţi urez Paşte fericit şi îţi spun: Hristos a Înviat! 
 Sărbătorile Pascale să vă aducă bucurie, sănătate şi fericire! Şi să ascultaţi de copiii voştri, căci vai de părinţii care nu ştiu de frica copiilor! Hristos a Înviat!
 Sărbătoarea Învierii Domnului îmi oferă deosebitul prilej de a vă adresa, din toată inima, multă sănătate, putere de muncă şi să vă bucuraţi de aceste binemeritate zile de sărbătoare alături de cei dragi.
 Sănătate din belşug, iubire fără margini şi credinţă neîndoită. Să ne bucurăm împreună de acest Paşte frumos. HRISTOS A ÎNVIAT! 
 Cer curat, pământ bogat, suflet împăcat, spirit luminat! HRISTOS A ÎNVIAT! Gând împlinit! PAŞTE FERICIT! 
 Fie ca această Sfântă Sărbătoare să ne ajute să fim mai buni, să iertăm şi să iubim necondiţionat! O vacanţă cât mai plăcută îţi doresc şi un Paşte fericit alături de cei dragi! 
 Umblă veste-n tot oraşul cum că vine iepuraşul
Să v-aducă pe-nserat Paşte bun şi Luminat!
Şi de va fi să vina Isus din ceruri, înapoi la noi, e semn c-a înviat credinţa, c-a înviat ce-i bun în noi. Paşte fericit! 
 Acum, că a trecut şi postul Paştelui, eşti liberă să te reîntorci la obiceiurile alimentare “sănătoase”: carne, prăjituri cu smântână şi tot ce îţi mai trece prin cap. Ai grijă însă: Iepuraşul a cam terminat stocul de pastile pentru stomac, iar abonamentul la sală… ţi-a expirat demult. Paşte Fericit!
 Sunt momente când ne amintim cu mult drag de oamenii deosebiţi din viaţa noastră. Şi atunci mulţumim Domnului că ei există. Paşte Fericit!
 Fie ca Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte sufletească, multă sănătate şi numai bucurii!
HRISTOS A ÎNVIAT
 Paşte mielul fericit,
Oul şade înroşit,
De ruşine s-a scumpit,
Iar iubitul Iepuroi,
Să v-aducă Euroi,
Fericire, sănătate,
Mult noros şi spor la toate!
PAŞTE FERICIT!!!!
 Iubeşte, iartă cum numai Hristos te-a învatat,
Crede şi uită tot ce-ai îndurat.
Hristos ţi-e lumina, căci El te-a creat.
Să nu uităm, numai, Hristos ne-a salvat.
HRISTOS A ÎNVIAT!
 „Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşti să coboare peste noi toţi bucurii duhovniceşti, pace şi bună înţelegere, iar Hristos cel Înviat să ne dăruiască sănătate şi întru toate bună sporire. Sărbători fericite!”  
 Sfintele Sărbători să vă inunde sufletul de pace şi credinţă, să vă umple casa de lumină şi să vă aducă mai aproape de cei dragi!
 Învierea este un act divin, ce ne dă nouă existenţa firii noastre. Un fapt care ne priveşte pe noi, ne este dată s-o dobândim şi s-o înţelegem. Fie ca astfel să devenim mai curaţi şi mai buni. Hristos a Înviat!

16 iepuraşi… 8 se spionează… 5 sunt la somnic şi frumos visează… 2 mai albiori… dau cadou de sărbători… Iar ultimul a citit… Un nou Paşte fericit!

Să aveţi dragoste care să reînvie în fiecare dintre noi toate virtuţile creştine pentru care Isus şi-a dat viaţa. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară dăruind iubire celor dragi. Cu seninătate şi armonie, să ne iubim unii pe alţii, cinstind creaţia supremă a Lui Dumnezeu, căci doar prin aceasta dovedim că Isus Hristos e cu adevărat viu în inimile nostre. HRISTOS A ÎNVIAT! PAŞTE FERICIT! 
 La sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Hristos, îngerii luminii deschid porţi, concertează, dezumbresc şi pogoară spectrul iubirii divine din nou – acest model al întregii creaţii – „întru auzitul, văzutul, adânc trăitul şi înţelepciunea truditorului”. Fie ca toate virtuţile creştine să reînvie în clipa aceasta de graţie, în fiecare dintre noi. Cu seninătate, limpede adevăr şi armonie, să ne cinstim unii pe alţii, cinstind creaţia supremă a Lui Dumnezeu. Hristos a Înviat!

Ce am greşit – să ne fie iertat, ce am iubit – să ne lumineze calea, ce am sperat – să se realizeze, ce am sacrificat – să nu simtă durere, ce vrem să devenim – să ne fie pus în suflet din Sufletul Inegalabil al Lui Christos, ca să renaştem în bucurie! Christos a Înviat !

Binecuvântarea Divină, Lumina şi Iubirea Mântuitorului nostru Ceresc să vă pătrundă în suflet, să vă aducă pace, sănătate, linişte sufletească şi MÂNTUIRE.
HRISTOS A ÎNVIAT!

În acest an, iepuraşul o să se grăbească să ajungă la tine pentru a-ţi da plicul cu cei o mie de pupicei de la mine…

Lumină, speranţă, putere de-a merge pe drumul vieţii cu fruntea sus, încredere în forţa ta şi multă dragoste de la cei dragi.

Cu prilejul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, vă dorim Sărbători Fericite, noroc în casă şi împlinirea tuturor dorinţelor! Hristos a Înviat!

La Sărbătoarea Sfintelor Paşti să coboare liniştea şi pacea, minunea Învierii lui Isus să dăinuie în inimile tuturor,  să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, a speranţei, a bucuriei, cu bunătate şi căldură în suflete! În noaptea de Înviere clopotele bat, iar noi vă spunem cu drag: Hristos a Înviat

Aprindeţi candelele toate –

ISUS coboară printre noi!

Daţi duşmănia la o parte

Şi ajutaţi-vă-ntre voi.

DOMNUL a dăruit oamenilor cea mai mare minune a lumii: ÎNVIEREA FIULUI SĂU, iar oamenii, recunoscători, au făcut-o cea mai mare sărbătoare a lor. Prilej cu care, cu pioşenie, îşi primenesc sufletele şi se simt mai aproape de ei înşişi şi de ceilalţi. Fie ca această sărbătoare să vă facă să simţiţi astfel în tot acest an.

Fie ca sărbătorile de Paşte să vă aducă lumină în suflete şi multă fericire. Dăruiţi cât mai multă dragoste celor din jurul vostru şi iertaţi greşelile, ca să puteţi să primiţi, la rândul vostru, iertarea Lui Dumnezeu! PAŞTE FERICIT ŞI HRISTOS A ÎNVIAT!

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să vă aducă pace în suflet, încredere, lumină, iubire, speranţă, să ne facă mai înţelepţi, mai buni şi să aducem bucurii în sufletul celorlalţi. PAŞTE FERICIT!

Cioc! Cioc! Astăzi am ieşit din ou special pentru tine. Anul acesta iepuraşul să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi să nu uite să îţi dea şi plicul cu cei o sută de pupici pe obraz :). Îţi urez un Paşte fericit, cu râsete şi voie bună.

Bucuria vine din lucruri mărunte,

Liniştea vine din sufletele noastre,

Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre. 

Paşte Fericit alături de cei dragi!

Ne alaturăm şi noi iepuraşului şi-l ajutăm să vă aducă multe bucurii, sănătate şi pace în suflet. SĂRBĂTORI FERICITE! HRISTOS A ÎNVIAT!

Când Iisus Hristos a fost răstignit pentru noi, muritorii, voia ca oamenii să trăiasca în pace, să ierte şi să iubeacă. Fie ca sărbătorile de Paşte să te ajute să fii mai bun, mai înţelegător şi mai iubitor. HRISTOS A ÎNVIAT!!

Cei doi iepuraşi mascote să vă aducă buna dispoziţie cu care să vă desfătaţi în drăgălăşenii şi gingăşii, tot anul, până la următorul Paşte!

E timpul să fim împreună de Învierea Domnului! Fie ca binecuvântarea cerească să se răsfrângă asupra noastră, a tuturor şi să ne facă mai buni, mai darnici şi mai înţelepţi!

După un post atât de lung, îţi doresc multe ouă roşii, mulţi cozonaci şi iepuraşi de ciocolată! Paşte Fericit!

Reclame
42 comentarii leave one →
 1. Aprilie 23, 2011 9:55 am

  un paste fericit:)

 2. Aprilie 24, 2011 4:18 am

  Practic, minunat! Voi adăuga un link cu această pagină pe blogul meu. 🙂

  Hristos a înviat!

  • Aprilie 28, 2011 10:56 am

   Adevărat a înviat! Mă bucur că mesajele şi imaginile selectate de mine şi postate aici au fost de folos cuiva… 🙂

 3. Aprilie 29, 2011 1:21 pm

  Silviu, îţi mulţumesc mult pentru preluare. Sper că şi mesajele, şi imaginile au fost utile pentru cei care au dorit să pregătească o surpriză pentru cei dragi.

 4. dbrin ioana permalink
  Martie 15, 2012 2:33 pm

  toate imaginila au fost minunate sper ca si cei dragi de acasa sa le vada PASTE FERICIT TUTUROR

  • Martie 15, 2012 2:37 pm

   Mulţumesc mult pentru apreciere. Am muncit, ceva vreme, la această colecţie… 🙂

 5. Martie 15, 2012 2:37 pm

  tenkyw sarbatori fericite tuturor crestinilor

 6. adelina permalink
  Martie 21, 2012 8:41 pm

  sunt misto……….

 7. lia permalink
  Aprilie 3, 2012 3:13 pm

  Multumesc. Mesajele sunt deosebite.

  • Aprilie 4, 2012 10:11 am

   Dragă Lia, îţi mulţumesc şi eu, şi pentru vizită, şi pentru apreciere.

 8. Aprilie 7, 2012 2:59 pm

  sarbatori fericite tuturor

  • Aprilie 7, 2012 3:54 pm

   Îţi mulţumim, Constanţa! Îţi dorim şi noi sărbători luminate, cu multe clipe frumoase alături de cei dragi!

 9. giurgiu adela permalink
  Aprilie 7, 2012 11:32 pm

  UN INGER BLAND DIN CER COBOARA ,SE ROAGA_N TAINA SI_APOI ZBOARA/DE SUS DE_ACOLO EL TRIMITE UN ZAMBET CALD SI TREI CUVINTE.HRISTOS A INVIAT.

 10. giurgiu adela permalink
  Aprilie 7, 2012 11:37 pm

  IUBESTE,IARTA CUM EL TE-A INVATAT, CREDE SI UITA TOT CE_AI INDURAT,CA EL TIE LUMINA ,EL N_EA SALVAT.HRISTOS A INVIAT.

 11. nicola george permalink
  Aprilie 13, 2012 7:54 pm

  va doresc sarbatori fericite alaturi de cei dragi si multa sanatate este mai important k toate. hristos a inviat !

 12. Aprilie 13, 2012 8:01 pm

  Hristos a inviat!Iti multumesc sunt minunate ! Chiar aveam nevoie de asa cv ! Iti multumesc inca odata! PASTE FERICIT TUTUROR!!!HRISTOS A INVIAT

  • Aprilie 13, 2012 8:17 pm

   Mă bucur că această colecţie de mesaje şi imagini ţi-au fost utile. Sărbători frumoase şi luminate, cu multe vise împlinite!

 13. OANA permalink
  Aprilie 14, 2012 1:27 pm

  FIE CA VIATA SA VA FIE LUMINATA SI IN NOAPTE DINTRE ANI SA AVETI CALDURA SUFLETEASCA PASTE FERICIT

 14. c.beti permalink
  Octombrie 20, 2012 6:09 pm

  in foarteee frumoase .imi plac foarteee mult!!!
  cred ca ai muncit mult la toate.

  • Octombrie 20, 2012 6:12 pm

   Mdaaaaaaa… Mi-a luat ceva timp să adun şi să plasez aici atâtea mesaje şi imagini, dar mă bucur foarte mult că sunt interesante şi utile pentru cineva… 😉

 15. Aprilie 6, 2013 5:55 am

  Tatiana esti o adevarata scriitoare,iti multumesc din suflet petru putinul „avant” care m-i l-ai dat.

  • Aprilie 6, 2013 11:48 am

   Dragă Elena, îţi mulţumesc pentru vizită şi pentru aprecieri.
   Nu sunt scriitoate – sunt jurnalistă… 🙂
   Mă bucur că ţi-au plăcut informaţiile pe care le-ai găsit aici.
   Succes în toate îţi doresc!

 16. Gaby permalink
  Mai 4, 2013 10:18 am

  frumoase !

 17. ono coman permalink
  Mai 4, 2013 11:53 am

  SUNT FOARTE FRUMOASE

 18. Mai 4, 2013 12:34 pm

  Dana

 19. Mai 4, 2013 12:37 pm

  El avut o cruce de lemn si o inima de aur azi au multi cruci de aur si inimi de lemn.Fie clipa vestrii sa renasca puterea de aiubii si ierta Dana

 20. rebeca firu permalink
  Mai 4, 2013 1:22 pm

  foarte frumoase esti o adevarata scriitoare si ai un vocabular foarte dezvoltat

  • Mai 10, 2013 4:57 pm

   Dragă Rebeca, mulţumesc pentru apreciere.
   Nu sunt scriitoare – sunt jurnalistă.
   Mesajele postate aici nu îmi aparţin, am făcut o colecţie şi vi le-am propus vouă tuturor, ca să vă fie mai simplu să alegeţi ceva pentru cei dragi atunci când inspiraţia întârzie să vină… 😉

 21. maricela permalink
  Mai 5, 2013 5:43 am

  Hristos a inviat, paste fericit alatuir de cei dragi

 22. Mai 5, 2013 9:56 am

  Reblogged this on DE VORBA CU ALEXANDRA.

 23. Aprilie 18, 2014 6:38 am

  Paste fericit!<3

  • Aprilie 18, 2014 9:36 am

   Mulţumesc. Şi eu îţi doresc sărbători fericite, cu multă lumină, linişte şi dragoste!

Trackbacks

 1. Cele mai frumoase mesaje de Paşte + foto iepuraşi « Adolescent ca tine, cel din tine…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: