Skip to content

Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2010

Iunie 6, 2011

* Femeile din Moldova trăiesc cu 8,4 ani mai mult decât bărbaţii.

* Vârsta medie la prima căsătorie a fost, în 2010, de 26 ani pentru bărbaţi şi 23 ani pentru femei.

* 31,6% din numărul total de divorţuri înregistrate în 2010 intervenit după o perioadă de căsnicie mai mică de 5 ani.

* În 2010, 4697 de copii au fost afectaţi de divorţul părinţilor.

* Cei mai mulţi emigranţi moldoveni fac parte din grupele de vârstă 20-29 de ani şi 30-39 de ani.

* Cei mai mulţi moldoveni – 2227 – au emigrat în Rusia.

Biroul Naţional de Statistică (BNS) a publicat un raport privind situaţia demografică a Republicii Moldova în anul 2010. Informaţia respectivă a fost semnată de Nina Cesnocova, şef al secţiei statistica demografică BNS.

* Pe parcursul anilor 2008-2010, în Moldova a scăzut nivelul natalităţii şi a crescut nivelul mortalităţii generale.

Tabelul 1. Evoluţia principalilor indicatori demografici în 2008 – 2010

Denumirea indicatorilor

2008

2009

2010

2009 în % faţă de 2008 

2010 în % faţă de 2009

Numărul populaţiei la sfârşitul anului, mii persoane

3567,5

3563,7

3560,4

99,9

99,9

Născuţi-vii, persoane

39018

40803

40474

104,6

99,2

Decedaţi, persoane

41948

42139

43631

100,5

103,5

din care, copii sub 1 an

473

493

476

104,2

96,6

Scădere naturală

2930

1336

3157

26,3

de 2,4 ori

Rata totală de fertilitate

1,277

1,326

1,309

103,8

98,7

Numărul căsătoriilor

26666

26781

26483

100,4

98,9

Numărul divorţurilor

12601

11884

11504

94,3

96,8

* La 1 ianuarie 2011, numărul populaţiei stabile a Republicii Moldova a constituit 3560,4 mii persoane (cu 3,3 mii persoane mai puţin faţă de 2009), din care 1481,7 mii (41,6%) – populaţia urbană şi 2078,7 mii (58,4%) – cea rurală.

* 51,9% – sunt femei şi 48,1% – bărbaţi. Procentajul se menţine acelaşi ca şi în anul precedent.

* Comparativ cu 1 ianuarie 2000, se remarcă reducerea ponderii populaţiei tinere (de 0-14 ani) de la 23,8% la 16,4% (-280,3 mii persoane) şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste), de la 9,4% la 10,0% (+13,6 mii persoane).

Natalitateа şi fertilitatea

* Numărul născuţilor-vii, în anul 2010, a fost de 40.474, micşorându-se cu 329 (0,8%) faţă de anul 2009, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori.

* Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv 12,2‰ şi 10,2‰.

* Anual, se nasc mai mulţi băieţi decât fete. În 2010, 51,3% din numărul copiilor născuţi-vii au fost băieţi, raportul fiind de 105 băieţi la 100 fete.

* Distribuţia născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei, evocă concentrarea acestora până la vârsta de 30 ani. În 2010, s-a păstrat tendinţa de scădere a ponderii naşterilor la femeile în vârstă de până la 20 ani – 9,4% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 9,9% în 2009 (10,5 % – în 2008 şi 16,9 % – în 2000).

* Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,5 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică decât mamele din mediul urban, respectiv la 22,7 şi 24,8 ani.

* În 2010, s-a înregistrat o uşoară creştere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 54,3%, pe când ponderea născuţilor-vii de rangul II, III, IV şi peste a scăzut nesemnificativ.

* Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural – 81,4% din numărul total de nou-născuţi din această categorie.

* În anul 2010, numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 9063 (22,4% din numărul total al născuţilor-vii ), cu 3,1% mai puţin decât în 2009.

* Din totalul născuţilor-vii, 30,0 mii (74,2%) revin  mamelor care sunt la prima căsătorie şi fiecare al doilea a fost născut în primii doi ani de căsătorie.

* Cele mai mici rate ale natalităţii s-au înregistrat în raioanele: Basarabeasca (8,2‰), Ocniţa (9,0‰), Cimişlia (9,2‰) şi Donduşeni (9,4‰), iar cele mai înalte rate s-au înregistrat în: Ialoveni (14,7‰), Criuleni (14,1‰), Ungheni (12,9‰), Străşeni şi UTA Găgăuzia (respectiv câte 12,7‰)  şi Cantemir (12,4‰).

Mortalitatea

* În anul 2010, au decedat 43.631 persoane, cu 1492 persoane (3,5%) mai mult comparativ cu anul precedent. Rata mortalităţii generale a constituit 12,3 decedaţi la 1000 locuitori.

* Se menţine decalajul între ratele mortalităţii generale pe medii: în mediul urban au fost înregistraţi 9,1 decedaţi la 1000 locuitori, în cel rural – 14,5. Diferenţa semnificativă între ratele mortalităţii generale pe medii este rezultatul unui proces mai accentuat de îmbătrânire demografică a populaţiei din mediul rural.

* Cele mai scăzute rate ale mortalităţii au fost înregistrate în mun.Chişinău (8,1‰), mun. Bălţi (9,7‰), raioanele Ialoveni (11,6 ‰) şi Cahul (11,8 ‰), iar cele mai înalte – în raioanele: Donduşeni, Şoldăneşti, Edineţ, Briceni, Râşcani, Floreşti (respectiv de la 15,2‰ – la 18,8‰).

* Cele mai multe decese (56,2%) au drept cauză bolile aparatului circulator, urmate de tumori (13,1%), bolile aparatului digestiv (10,0%), accidentele, intoxicaţiile şi traumatismele (8,5%), bolile aparatului respirator (5,6%).

* Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub un an, în 2010, a fost de 476, rata mortalităţii infantile constituind 11,7 decedaţi în vârstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

* Cele mai scăzute rate ale mortalităţii infantile au fost înregistrate în raioanele: Ştefan Vodă (5,8‰), Drochia (7,7‰), Făleşti (8,1‰) şi Basarabeasca (8,3‰), iar cele mai înalte – în raioanele Teleneşti (20,8‰), Şoldăneşti (20,4‰), Ocniţa (17,7‰), Cimişlia (17,5‰) şi Hânceşti (16,8‰).

Speranţa de viaţă la naştere, în 2010, a crescut, comparativ cu 2006, aproximativ cu un an. Totuşi, în anul trecut, a avut loc o anumită scădere a speranţei de viaţă a bărbaţilor din mediul rural.

* Femeile trăiesc cu 8,4 ani mai mult decât bărbaţii. Acest decalaj este cauzat de nivelul mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor.

* Durata medie a vieţii locuitorilor din mediul urban a fost mai mare decât a celor din mediul rural, respectiv cu 4,4 ani la bărbaţi şi cu 4,5 ani la femei.

Tabelul 2. Speranţa de viaţă la naştere în 2006-2010

Anii Total Mediul urban Mediul rural
Ambele sexe Bărbaţi Femei Ambele sexe Bărbaţi Femei Ambele sexe Bărbaţi Femei
2006

68,40

64,57

72,23

70,39

66,53

74,11

67,18

63,34

71,10

2007

68,79

65,04

72,56

70,44

66,40

74,32

67,76

64,20

71,48

2008

69,36

65,55

73,17

71,22

67,12

75,10

68,22

64,59

72,00

2009

69,31

65,31

73,37

71,51

67,48

75,33

67,95

63,98

72,18

2010

69,11

65,00

73,41

72,04

67,77

76,25

67,38

63,41

71,71

 Căsătorii şi divorţuri

În 2010, s-au încheiat 26,5 mii căsătorii, cu 1,1 la sută mai puţin comparativ cu anul precedent, rata nupţialităţii constituind 7,4 căsătorii la 1000 locuitori.

* Cele mai multe căsătorii s-au încheiat în luna octombrie (16,0%), iar cele mai puţine – în luna martie (3,8%).

* Cei mai mulţi bărbaţi care s-au căsătorit în 2010, aparţin grupei de vârstă 25-29 ani (35,1%), iar femeile – din grupa de vârstă 20-24 ani (47,9%).

* Vârsta medie la prima căsătorie a fost de 26 ani pentru bărbaţi şi 23 ani pentru femei.

* 17,9% din numărul căsătoriilor înregistrate la sate au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, faţă de 7,2%, în mediul urban.

* Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2010, cele încheiate de persoane celibatare au reprezentat 82,7% pentru bărbaţi şi 85% pentru femei.

* Proporţia persoanelor divorţate, care s-au recăsătorit, a fost de 16,7% la bărbaţi şi 13,7% la femei, iar proporţia persoanelor văduve, care s-au recăsătorit, a constituit respectiv 0,6 % şi 1,3%.

* Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărârea judecătorească a fost, în 2010, de 11,5 mii, cu 3,2% mai puţin faţă de anul 2009, revenind în medie 3,2 divorţuri la 1000 locuitori.

* În anul 2010, din totalul divorţurilor, 31,6% au intervenit după o perioadă de căsnicie mai mică de 5 ani, urmate de căsătoriile desfăcute după o perioadă cuprinsă între: 5-9 ani (21,6%), 20 ani şi peste (19,8%), 10-14 ani (13,7%). Durata medie a căsătoriei desfăcute prin divorţ a fost de 11 ani.

* Căsătoriile desfăcute în cazul cuplurilor cu copii minori au reprezentat 30% din totalul divorţurilor, iar numărul copiilor minori afectaţi de desfacerea acestor căsătorii a fost de 4697.

Migraţiunea populaţiei

* În 2010, ca şi în anii precedenţi, mai multe persoane au emigrat din Moldova, comparativ cu cele care au imigrat. Diferenţele de gen sunt semnificative în sensul în care mai multe femei decât bărbaţi au ales să emigreze, din numărul imigranţilor ponderea majoritară deţinând-o de asemenea femeile.

* Conform datelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pe parcursul anului trecut, din ţară au plecat pentru a se stabili cu domiciliul permanent în străinătate 4714 persoane.

* Cele mai active legături migraţionale se menţin cu Ucraina şi Rusia (corespunzător 1162 şi 2227 emigranţi). Numărul cetăţenilor Republicii Moldova, ce şi-au ales noul domiciliu SUA a constituit 523 persoane, Israel – 232, Germania –  220.

* Majoritatea emigranţilor, atât femei, cât şi bărbaţi, fac parte din grupele de vârstă 20-29 de ani şi 30-39 de ani.

* Majoritatea emigranţilor, indiferent de sex, au un nivel de educaţie mediu, liceal. Emigranţii cu studii superioare constituie mai puţin de 16% din total.

* O parte a emigraţiei din ţară este compensată de repatrierea persoanelor originare din Republica Moldova şi imigraţie. Potrivit informaţiei primite de la Ministerul Afacerilor Interne, în anul 2010, în ţară s-au repatriat 1678 persoane.

* Distribuţia repatriaţilor după naţionalităţi este următoarea: moldoveni – 48,0%, ruşi – 16,9%, ucraineni – 18,2%, găgăuzi – 7,0%, bulgari – 3,0%, evrei – 2,7%. Majoritatea repatriaţilor au sosit din Rusia şi Ucraina, respectiv 51,0% şi 31,5%.

* Pe parcursul anului 2010, în Republica Moldova, au sosit 2512 imigranţi, dintre care 140 persoane au obţinut permis de reşedinţă permanentă, iar 2372 persoane – permis cu termen fixat. După scopul sosirii aceştia se caracterizează astfel: la studii – 31,6%, la muncă – 32,4%, imigraţia de familie – 36%.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: