Sări la conţinut

Statistică: Învăţământul primar şi secundar general din Republica Moldova în anul 2012-2013

ianuarie 4, 2013

Instituţii şi elevi

La începutul anului de studii 2012-2013, în Republica Moldova funcţionau 1397 de şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv: 108 şcoli primare, 767 gimnazii, 491 licee, 3 şcoli serale, şi 28 de şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Dacă în anul precedent de studii funcţionau şi 29 de şcoli medii de cultură generală, anul acesta, numărul lor s-a redus la zero.

Tabelul 1. Instituţii de învăţământ primar şi secundar general

 

2011-2012

2012-2013

Total

inclusiv instituţii de stat

Total

inclusiv instituţii de stat

Total

1460

1442

1397

1379

De zi

1457

1439

1394

1377

şcoli primare

83

83

108

108

gimnazii

829

829

767

767

licee

497

479

491

474

şcoli medii de cultură generală

19

19

şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

29

29

28

28

Serale

3

3

3

2

98,8 la sută din numărul total al instituţiilor preuniversitare sunt de stat. Cele 17 licee private funcţionează în localităţi urbane.

Tipul instituţiilor de învăţământ diferă în funcţie de mediul de reşedinţă. Astfel, în mediul urban prevalează liceele, cu o pondere de 68 la sută, fiind urmate de gimnazii cu 20 la sută. În mediul rural, 66,4% din instituţiile de învăţământ reprezintă gimnaziile, iar 24,5% liceele.

În învăţământul primar şi secundar general erau încadraţi circa 366 mii de elevi – cu 3,7 la sută mai puţin decât în anul de studii precedent.

98,9 la sută din numărul total de elevi învaţă în instituţi de stat. Numărul celor care învaţă în instituţii private este de 4,1 mii persoane, ceea ce constituie cu 5,1% mai mult faţă de anul de studii 2011-2012.

Elevi la 10 mii de locuitori

În medie, la 10 mii locuitori revin 1028 elevi, faţă de 1068 în anul de studii anterior. În profil teritorial, constatăm că cei mai mulţi elevi sunt concentraţi în UTA Găgăuzia (1104 la 10 mii locuitori), zona Centru (1063 la 10 mii locuitori) şi la Sud (1056 la 10 mii locuitori). 

Figura 1. Numărul de elevi la 10 mii locuitori pe zone de dezvoltare, în anul de studii 2012-2013 

Elevi la 10 mii locuitori

În perioada 2004-2012, numărul elevilor s-a micşorat cu 33%, iar numărul populaţiei din grupa de vârstă 7-18 ani a fost în descreştere cu 30,4%.

Figura 2. Evoluţia populaţiei de vârstă şcolară (7-18 ani) şi a numărului de elevi din învăţământul primar şi secundar general, în perioada 2004-2012

Evolutia populatiei de varsta scolara si a numarului de elevi din invatamantul primar si secundar general

Numărul elevilor încadraţi în învăţământul primar şi secundar general este repartizat după cum urmează: 139,8 mii (38,2%) – în şcolile primare şi în clasele pregătitoare din şcoli, 171,9 mii (47,0%) – în gimnazii şi 54,2 mii (14,8%) – în licee.

Comparativ cu anul de studii 2004-2005, se atestă o reducere cu 4,3% a ponderii elevilor din învăţământul gimnazial şi o majorare cu 4% a ponderii elevilor din învăţământul primar. Creşterea numărului de elevi din licee este de doar 0,3%. 

Figura 3. Structura elevilor în învăţământul primar şi secundar general pe clase

Structura elevilor in invatamantul primar si secundar general pe clase

Numărul mediu de elevi în clasă

Ca urmare a reducerii numărului total de elevi, s-a produs şi scăderea numărului mediu de elevi în clasă. Astfel, dacă acum 10 ani, numărul mediu de elevi în clasă era de 22, în prezent, acest număr constituie 20. În sate, se înregistrează, în medie, câte 18 elevi în clasă, în oraşe – 23 de elevi.

Numărul copiilor înscrişi în clasa I care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară a constituit 34,5 mii persoane sau 97,5%, fiind practic la nivelul anului de studii precedent.

Studierea limbilor moderne

Distribuţia elevilor care studiază cel puţin o limbă străină relevă ponderi mai mari pentru limba engleză şi franceză. În timp ce ponderea elevilor care studiază limba engleză este în continuă creştere (59,5% în 2012-2013), atunci în cazul limbii franceze tot mai puţini copii manifestă interes pentru studierea acesteia (49,8%).

Figura 4. Ponderea elevilor din învăţământul primar şi secundar general, care studiază limbi moderne

Ponderea elevilor din invatamantul primar si secundar general, care studiaza limbi moderne

În instituţiile din mediul rural, 64,7% din total elevi studiază limba franceză (faţă de 67,2% în 2011-2012) şi 40,1% – limba engleză (respectiv, 37,9%). În mediul urban, ponderea elevilor care studiază limba engleză este de 84,6% (faţă de 83,8%), iar limba franceza este studiată de 30,5% din elevi (faţă de 31,4%).

Învăţământ în două ture

În comparaţie cu anul precedent de studii, s-a micşorat numărul instituţiilor şi, respectiv, al elevilor care studiază în două ture. Astfel, anul acesta, procesul de studii în două ture se desfăşoară în 59 de instituţii (81 – în anul 2011-2012), iar numărul elevilor este de 4,3 mii (5,4 mii în 2011-2012).

Învăţământ special

Reţeaua instituţiilor de învăţământ special este formată din 28 unităţi. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul special a constituit 2300 persoane, fiind în descreştere cu 9,8% comparativ cu anul de studii anterior. Majoritatea elevilor din cadrul acestor instituţii sunt cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală – 79,3%, cu auz slab – 8,7% şi cu vederea slabă – 4,5% etc.

Absolvenţi

În anul 2012, numărul total de absolvenţi ai învăţământului preuniversitar a fost de 57,2 mii persoane. Din acestea: 38,4 mii au absolvit învăţământul gimnazial, 18,8 mii – cel liceal. Comparativ cu anul precedent de studii, numărul absolvenţilor gimnaziilor s-a redus cu 7,5 la sută (41,5 mii în anul 2011). În învăţământul liceal, numărul absolvenţilor a rămas, practic, neschimbat.

36,5 la sută din numărul absolvenţilor gimnaziilor provin din mediul urban şi 63,5 la sută – din mediul rural. În cazul absolvenţilor liceelor, 63,2 la sută provin din mediul urban şi 36,8 la sută – din cel rural.

Figura 5. Repartizarea absolvenţilor în funcţie de mediul de reşedinţă, 2012

Repartizarea absolventilor in functie de mediul de resedinta 2012

Baza tehnico-materială

La începutul anului de studii 2012-2013, din 1394 de instituţii de învăţământ primar şi secundar general de zi, 1375 de unităţi desfăşurau procesul educaţional în încăperi proprii, iar 19 – în încăperi arendate. Din totalul instituţiilor, 1113 dispun de încăperi standardizate, iar restul 281 – de încăperi reamenajate.

Cu săli sportive sunt dotate 50,9% şcoli primare, 77,4% gimnazii şi 93,1% licee. Punct medical există în 50,9% şcoli primare, 78,5% gimnazii şi 96,9% licee. Biblioteca este disponibilă în 81,5% şcoli primare, 98,6% gimnazii şi 99,2% licee.

În reţeaua de învăţământ primar şi secundar general în scopuri educaţionale sunt utilizate 18,7 mii calculatoare, din care 13,7 mii sunt în reţea şcolară comună, iar 9,6 mii sau 51,3% sunt conectate la Internet. În medie, la un calculator revin 20 elevi: în mediul urban – 23 elevi la un calculator, iar în rural – 17 elevi.

Figura 6. Numărul de elevi la un calculator 

Numarul de elevi la un calculator

Învăţământul seral

La începutul anului de studii 2012-2013, în cele 3 instituţii cu profil seral studiau 1258 persoane sau 0,3% din numărul total al elevilor din învăţământul primar şi secundar general. 174 de absolvenţi ai acestui tip de învăţământ au primit certificat de studii gimnaziale, iar numărul 699 de absolvenţi –  diploma de bacalaureat.

 Sursă: Biroul Naţional de Statistică

Anexe

Tab. 1. Şcoli, gimnazii, licee pe tipuri

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Total instituţii

Numărul de instituţii – total

1541

1526

1512

1489

1460

1397

Şcoli de zi

1534

1519

1505

1484

1457

1394

Şcoli primare

94

92

91

85

83

108

Gimnazii

678

689

708

763

829

767

Licee

471

489

492

495

497

491

Şcoli medii

254

214

179

108

19

Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

37

35

35

33

29

28

Şcoli serale

7

7

7

5

3

3

Numărul de elevi – total, mii

462,8

436,1

415,5

396,5

381,4

367,2

Şcoli de zi

461,0

434,3

413,7

395,1

380,2

366,0

Şcoli primare

11,6

11,1

11,1

10,7

10,7

10,9

Gimnazii

108,9

106,4

105,5

112,3

124,7

119,8

Licee

259,1

254,3

245,9

240,8

237,8

232,9

Şcoli medii

77,1

58,5

47,5

28,0

4,4

Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

4,0

3,8

3,6

3,1

2,5

2,3

Clase pe lângă colegii

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Şcoli serale

1,8

1,8

1,8

1,4

1,2

1,2

Numărul de elevi la 10000 locuitori

1289

1222

1166

1114

1071

1032

Instituţii de stat

Numărul de instituţii – total

1519

1504

1492

1471

1442

1379

Şcoli de zi

1512

1497

1485

1466

1439

1377

Şcoli primare

94

92

91

85

83

108

Gimnazii

679

688

707

763

829

767

Licee

450

468

473

477

479

474

Şcoli medii

254

214

179

108

19

Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

37

35

35

33

29

28

Şcoli serale

7

7

7

5

3

2

Numărul de elevi – total, mii

458,6

432,1

411,6

392,7

377,5

363,1

Şcoli de zi

456,8

430,3

409,8

391,3

376,3

361,9

Şcoli primare

11,6

11,1

11,1

10,7

10,7

10,9

Gimnazii

108,8

106,3

105,4

112,3

124,7

119,8

Licee

255,0

250,4

242,1

237,0

233,9

228,8

Şcoli medii

77,1

58,5

47,5

28,0

4,4

Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică

4,0

3,8

3,6

3,1

2,5

2,3

Clase pe lângă colegii

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Şcoli serale

1,8

1,8

1,8

1,4

1,2

1,2

Instituţii nestatale

Numărul de instituţii – total

22

22

20

18

18

18

Şcoli de zi

22

22

20

18

18

17

Gimnazii

1

1

1

Licee

21

21

19

18

18

17

Şcoli serale

1

Numărul de elevi – total, mii

4,2

4,0

3,9

3,8

3,9

4,1

Şcoli de zi

 

 

 

 

 

 

Gimnazii

0,1

0,1

0,1

Licee

4,0

3,9

3,8

3,8

3,9

4,1

Şcoli serale

0,0

Tab. 2. Elevi în şcoli de zi, gimnazii, licee după clase şi medii de reşedinţă

mii persoane

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Total

461,0

434,3

413,7

395,1

380,2

366,0

Clasele pregătitoare

2,3

2,0

2,2

2,1

1,7

1,6

Clasele 1-4

151,7

145,4

141,2

138,4

138,1

138,3

Clasele 5-9

239,5

222,9

207,5

193,1

181,9

171,9

Clasele 10-12

67,4

64,0

62,8

61,4

58,5

54,2

Urban

186,7

176,3

168,6

163,3

160,0

157,8

Clasele pregătitoare

0,5

0,4

0,5

0,6

0,5

0,5

Clasele 1-4

54,9

53,7

53,4

53,8

55,3

57,1

Clasele 5-9

87,3

80,6

75,2

70,5

67,2

64,9

Clasele 10-12

44,0

41,5

39,4

38,4

36,9

35,3

Rural

274,2

258,0

245,0

231,8

220,2

208,2

Clasele pregătitoare

1,8

1,6

1,6

1,5

1,1

1,1

Clasele 1-4

96,9

91,7

87,8

84,6

82,8

81,2

Clasele 5-9

152,1

142,3

132,3

122,6

114,7

107,0

Clasele 10-12

23,4

22,4

23,3

23,0

21,6

19,0

Tab. 3. Repartizarea elevilor din învăţământul de zi pe grupe de vârste şi medii

mii persoane

 

2010/11

2011/12

2012/13

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total 395,1 163,3 231,8 380,2 160,0 220,2 366,0 157,8 208,2
inclusiv:
până la 7 ani 7,0 2,9 4,1 6,8 3,0 3,8 7,0 3,1 3,9
7-10 ani 134,2 52,1 82,1 133,4 53,4 80,0 133,7 55,2 78,5
11-15 ani 188,2 69,0 119,1 177,7 66,0 111,6 168,1 63,9 104,3
16 ani şi peste 65,7 39,3 26,5 62,3 37,6 24,8 57,2 35,6 21,6

Tab. 4. Absolvenţii gimnaziilor, şcolilor medii de cultură generală şi liceelor

mii persoane

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Au absolvit gimnaziul

52,0

50,0

50,0

45,7

41,7

38,6

din care:
de zi

51,5

49,7

47,7

45,4

41,5

38,4

serală

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

Au absolvit şcoala medie de cultură generală, liceul[1]

27,6

23,7

22,6

21,7

21,2

19,5

din care:
de zi

26,2

22,6

21,6

20,4

20,0

18,8

serală

1,4

1,1

1,0

1,3

1,2

0,7


[1] În 2012 doar absolvenţii liceelor

Tab. 5. Elevi ce studiază în ture[2]

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Elevi, mii persoane

 

 

 

 

 

 

în tura I

444,7

420,4

401,7

385,2

372,3

359,4

în tura II

12,3

10,1

8,4

6,8

5,4

4,3

În % faţă de numărul total al elevilor
în tura I

97,4

97,7

97,9

98,3

98,6

98,8

în tura II

2,6

2,3

2,1

1,7

1,4

1,2

 


[2] Cu excepţia şcolilor pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică şi şcolile serale

Tab. 6. Elevi în şcoli serale pe clase

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Numărul total de elevi în şcoli serale, persoane

1832

1751

1805

1409

1198

1258

clasele 5-9

165

188

178

125

28

clasele 10-(11)12

1667

1563

1627

1284

1170

1258

În procente – total

100

100

100

100

100

100

clasele 5-9

9,0

10,7

9,9

8,9

2,3

clasele 10-(11)12

91,0

89,3

90,1

91,1

97,7

100

Tab. 7. Şcoli de zi, gimnazii, licee în profil teritorial 

Regiuni de dezvoltare

Numărul de instituţii

Numărul de elevi, mii

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Total

1519

1505

1484

1457

1394

434,3

413,7

395,1

380,2

366,0

Mun. Chişinău

168

166

163

162

152

85,9

82,6

80,1

79,1

78,8

Nord

493

491

482

476

457

117,6

111,9

106,9

102,8

98,0

Mun. Bălţi

30

30

30

30

30

15,4

14,8

14,2

13,9

13,6

Briceni

34

34

34

34

34

9,0

8,7

8,4

8,1

7,7

Donduşeni

27

27

27

27

27

4,7

4,5

4,2

4,1

3,9

Drochia

41

41

39

39

39

10,4

9,8

9,3

9,0

8,6

Edineţ

44

44

43

43

41

9,4

8,9

8,5

8,4

8,0

Făleşti

51

51

50

49

48

12,1

11,6

11,1

10,6

9,9

Floreşti

56

55

54

53

51

11,3

10,6

10,0

9,6

9,1

Glodeni

28

28

28

26

26

8,1

7,7

7,4

7,0

6,6

Ocniţa

30

30

30

30

27

5,2

4,9

4,8

4,5

4,3

Rîşcani

41

40

39

39

36

7,9

7,6

7,3

6,9

6,7

Sîngerei

51

51

50

48

46

12,6

11,9

11,4

10,9

10,4

Soroca

60

60

58

58

52

11,4

10,9

10,3

9,8

9,2

Centru

534

530

523

509

485

135,9

129,3

123,0

117,7

112,9

Anenii Noi

36

36

36

35

35

10,2

9,7

9,2

8,8

8,5

Călăraşi

42

42

39

34

33

9,3

8,7

8,2

7,9

7,6

Criuleni

34

34

34

34

34

9,6

9,2

8,9

8,6

8,3

Dubăsari

13

13

13

13

13

4,2

4,0

3,8

3,6

3,5

Hânceşti

54

54

52

51

51

16,0

15,1

14,3

13,5

12,9

Ialoveni

37

37

36

36

35

13,2

12,5

11,9

11,4

11,0

Nisporeni

37

35

35

34

34

8,8

8,5

8,1

7,8

7,3

Orhei

65

65

65

63

58

14,4

13,7

13,0

12,6

12,2

Rezina

40

40

40

40

38

6,7

6,3

6,0

5,7

5,5

Străşeni

39

39

39

39

38

11,7

11,2

10,7

10,3

9,8

Şoldăneşti

31

31

31

31

25

5,8

5,5

5,3

5,1

4,8

Teleneşti

43

42

41

41

38

10,4

9,9

9,2

8,6

8,2

Ungheni

63

62

62

58

53

15,6

14,9

14,3

13,8

13,3

Sud

264

260

259

254

245

70,6

66,9

63,3

60,1

56,9

Basarabeasca

11

11

11

11

10

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

Cahul

58

58

57

56

54

15,9

15,2

14,7

14,1

13,2

Cantemir

38

37

37

35

35

8,3

7,8

7,4

7,0

6,8

Căuşeni

37

35

35

35

35

12,0

11,4

10,8

10,5

10,0

Cimişlia

34

34

34

33

32

8,3

7,7

7,2

6,7

6,3

Leova

34

34

34

33

31

7,1

6,7

6,2

5,8

5,7

Ştefan Vodă

30

30

30

30

29

9,9

9,4

8,9

8,4

7,8

Taraclia

22

21

21

21

19

5,4

5,1

4,9

4,5

4,3

UTA Găgăuzia

     54

52

51

50

49

22,0

20,9

19,8

18,8

17,8

UATSN şi mun. Bender[3]

6

6

6

6

6

2,4

2,1

1,9

1,8

1,6


[3] Instituţii situate în partea stângă a Nistrului şi municipiul Bender care se află în subordinea Ministerului Educaţiei  al Republicii Moldova

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: