Skip to content

Admiterea – 2013. Ce acte trebuie să prezinţi la Comisia de admitere?

Iulie 15, 2013

V-am relatat, aici, despre cele mai importante informaţii ce ţin de Regulamentul cu privire la organizarea concursului de admitere în universităţile din Republica Moldova în anul 2013.  Informaţiile sunt cu atât mai importante, cu cât modalitatea de depunere a actelor s-a schimbat, iar tinerii au posibilitatea de a-şi depune dosarele la mai multe universităţi concomitent.

În continuare, vedeţi lista actelor pe care trebuie să le prezentaţi la comisia de admitere. Atenţie: nu este obligatoriu să prezentaţi absolut toate actele înscrise în listă – unele dintre ele, precum ar fi diplomele pe care le-ai câştigat la diferite olimpiade, concursuri naţionale şi internaţionale, sunt binevenite.

La cererea de înscriere la concursul de admitere în universităţi, candidaţii urmează să anexeze următoarele documente:

a) actul de studii, în original cu anexa respectivă;

b) certificatul medical-tip (nr.086-U), eliberat în anul admiterii. În funcţie de specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţământ poate organiza un examen medical suplimentar;

N.B. Originalul acestui certificat doar se prezintă la comisia de admitere, dar rămâne la pretendentul la studii universitare, La comisie rămâne doar xerocopia certificatului, care nu trebuie legalizată la notar!

c) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului sau de ministerele de resort;

d) 4 fotografii 3×4 cm;

N.B. Fotografiile doar se prezintă la comisia de admitere, apoi rămân în posesia candidatului la studii. Doar după anunţarea rezultatelor concursului de admitere, după ce tânărul / tânăra va decide, la care universitate va dori să fie înmatriculat/ă, prezintă cele 4 fotografii, de rând cu toate actele în original, la comisia de admitere a respectivei instituţii.

e) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;

f) certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;

g) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;

h) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

i) certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu trei şi mai mulţi copii);

j) confirmarea apartenenţei la familii de ţigani;

k) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

l) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;

m) recomandarea direcţiei de învăţământ a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţele de la locul de muncă al părinţilor pedagogi pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din cadrul domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;

n) chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: