Skip to content

Nu înţelegeam, de ce învăţătoarea mea plânge…

mai 6, 2014

Eram în clasa a III-a. Într-una din zile, spre sfârşitul săptămânii, învăţătoarea mea, dna Tatiana (pe atunci, Tatiana Antonovna), ne-a spus să căutăm poezii şi cântece frumoase, despre mama. Chiar nu-mi mai amintesc ocazia cu care am primit această însărcinare. Cert e că în chiar prima zi a următoarei săptămâni, am venit la şcoală cu tema pregătită. I-am spus învăţătoarei că am găsit un cântec care mi-a plăcut foarte mult – „Hulubul păcii”. M-a îndemnat să cânt şi… am cântat.

Atunci, nu am înţeles, de ce dna Tatiana plânge. Acum, după 30 de ani, înţeleg. Şi vreau, iar, să cânt. Această piesă. Şi cred că eu aş fi cea cu lacrimi…

Reclame

Ministerul Sănătăţii va încerca să ne convingă că trebuie să ne vaccinăm

aprilie 22, 2014

După ce am absolvit clasa a IX-a, am crezut că pot deveni un mare pedagog. (De fapt, pe atunci, noi ştiam doar despre Şcoala de Medicină şi Şcoala de Pedagogie). Mi-am luat actele în dinţi şi, însoţită de mămica mea, am mers la Colegiul Pedagogic din Călăraşi. Aveam de susţinut 2 examene: la matematică şi la limba română (dictare, dacă nu greşesc). Ei, recunosc, cu roşeaţă în obraji şi priviri ascunse în nisip, că nu am mai ajuns eu până la examene. Doar din cauza că, până la ele, urma să susţin vreo 7 probe de concurs. Anume ele, probleme, erau duşmanul meu cel mai mare, mai ales că printre ele era proba de la educaţia fizică şi cea de… desen. Or, anume desenul (acum – arta plastică) şi educaţia fizică au fost cele mai îngrozitoare discipline şcolare pentru mine. Cel puţin până în clasa a IX-a!

Astfel, am susţinut proba eliminatorie de la educaţia fizică şi… fuguţa acasă. Pentru că nu am putut face mai multe „abdomene” şi nu am putut alerga la fel de repede, aşa cum au făcut alţi împătimiţi de pedagogie. 🙂 Citește mai mult…

Evoluţia „Te iubesc!” – ului

ianuarie 5, 2014

Octombrie-2012 006Te iubeeeeeeeeeeee-eeeeeesc!!!

Aşa ne declara Mihaela, când abia începuse să vorbească. Şi urma, neapărat, îmbrăţişarea şi pupicul. Ca să ne demonstreze că dragostea ei este adevărată.

A trecut puţin timp şi a venit în familia noastră Marius. A început să o copieze pe surioara sa, declarându-ne şi el acelaşi „Te iubesc”. Doar că el nu mai împărţea verbul în silabe. „Iubesc”-ul lui era mai scurt. În schimb, a adăugat o anexă la declaraţia sa: „Te iubesc tali-tali” (că nu putea, încă, să îl pronunţe pe „r”). E de la sine înţeles că declaraţia de dragoste, „dezvoltată”, a fost preluată şi de Mihaela… 🙂

Acum, când mai au puţin până a împlini 11 ani (Mihaela) şi, respectiv, 8 ani (Marius), declaraţia lor de dragoste sună la fel: „Te iubesc tare-tare!”. Doar că au reuşit să o „dezvolte” şi pe aceasta. Imediat după declaraţie, urmează întrebarea: „Mă crezi?”. Să nu credeţi că şi asta-i tot! Că mai urmează, după acest „Mă crezi?”, o altă întrebare: „Cât de tare?”. Şi dacă li se spune scurt „Tare!”, riscăm să nu ne fie acceptată sinceritatea. Trebuie – neapărat! – să spunem: „Te cred tare-tare, mega-tare!”. 🙂

Cu drag de bunelul meu, de la Cărpineni

noiembrie 30, 2013

– Toţi îs nişte bandiţi, nişte hoţi!

Erau cele mai rele calificative pe care bunelul meu le atribuia politicienilor din Moldova. În afară de asta, chiar nu prea le acorda mare atenţie. Nu avea timp să se întâlnească cu bătrâneii din mahala, pentru a discuta despre politică. Iar dacă şi se întâlnea cu vreun vecin sau cu vreo rudă la un pahar de vin, aveau ei teme mult mai importante de discutat decât despre politică: ploaie, roadă, strânsul poamei din grădină şi de pe deal, curăţatul porumbului şi… tot din astea…

Avea bunelul meu 50 de ani când în viaţa lui am apărut eu, prima lui nepoată. A fost o vreme când am trăit la ei – la cei mai scumpi bunei din lume!Aveam 2 ani şi jumătate când s-a născut fratele meu. Şi pentru că avea mai multe probleme de sănătate, mămica adesea era cu el prin spitale, iar eu îmi găseam refugiu la buneii mei din Cărpineni.

Ambii mă iubeau ca pe o comoară (nici azi nu ştiu de ce… 🙂 ). Chiar dacă venea de la muncă obosit, găsea timp să îmi asculte pălăvrăgeala. Ba mai mult: avea un scăunel care, se zice, era preferatul meu. De unde până unde, scăunelul devenise un fel de căluţ de lemn pentru mine… 🙂 Şi tocmai în momentul în care bunelul meu se pregătea să se odihnească după o zi grea, apăream şi eu cu scăunelul, ca să mă plimbe cu el prin casă. Ei, ceda el, bunul meu bunic, şi mă plimba, dar atunci când socotea că ar fi bine să facă o pauză, mă şi auzea cu „Hai iai!” („Hai ia-i”, adică „Hai iară). Citește mai mult…

Fericirea de a te simţi copil…

octombrie 15, 2013

Mi s-a făcut dor de ea. Un dor nebun, amestecat cu tristeţe şi regrete… Am luat telefonul şi am sunat-o. Şi mi-a răspuns! Spre marea mea surprindere! M-a chemat la ea şi am alergat spre mult aşteptata întâlnire…

Am revăzut-o. După câţiva ani în care i-am dus dorul. Am îmbrăţişat-o şi am sărutat-o. I-am spus că o iubesc foarte mult şi că mi-a fost dor de ea. Tare-tare dor. A zâmbit. M-a îmbrăţişat. M-a privit cu duioşie. Din privirea ei, am înţeles că m-a iertat pentru toate tristeţile pe care i le-am pricinuit…

A devenit tristă. Mi-a spus că e bolnavă şi că ştie că va pleca. Dar eram atât de fericită că sunt lângă ea, că este lângă mine! Eram fericită că îmi luminează viaţa precum soarele luminează o zi posomorâtă de toamnă…

I-am promis că nu va mai fi singură. Că voi fi mereu alături de ea. Că îi voi găsi toate medicamentele de care are nevoie…

M-am trezit. Mi-am dat seama că a fost un vis. Mi-am amintit că ea, MĂMICA mea, nu îmi mai este alături de 5 ani şi jumătate…

Peste câteva săptămâni, ar fi împlinit 63 de ani. Voi merge cu flori la mormântul ei…

Admiterea – 2013. Ce acte trebuie să prezinţi la Comisia de admitere?

iulie 15, 2013

V-am relatat, aici, despre cele mai importante informaţii ce ţin de Regulamentul cu privire la organizarea concursului de admitere în universităţile din Republica Moldova în anul 2013.  Informaţiile sunt cu atât mai importante, cu cât modalitatea de depunere a actelor s-a schimbat, iar tinerii au posibilitatea de a-şi depune dosarele la mai multe universităţi concomitent.

În continuare, vedeţi lista actelor pe care trebuie să le prezentaţi la comisia de admitere. Atenţie: nu este obligatoriu să prezentaţi absolut toate actele înscrise în listă – unele dintre ele, precum ar fi diplomele pe care le-ai câştigat la diferite olimpiade, concursuri naţionale şi internaţionale, sunt binevenite.

La cererea de înscriere la concursul de admitere în universităţi, candidaţii urmează să anexeze următoarele documente:

a) actul de studii, în original cu anexa respectivă;

b) certificatul medical-tip (nr.086-U), eliberat în anul admiterii. În funcţie de specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţământ poate organiza un examen medical suplimentar;

N.B. Originalul acestui certificat doar se prezintă la comisia de admitere, dar rămâne la pretendentul la studii universitare, La comisie rămâne doar xerocopia certificatului, care nu trebuie legalizată la notar!

c) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului sau de ministerele de resort;

d) 4 fotografii 3×4 cm;

N.B. Fotografiile doar se prezintă la comisia de admitere, apoi rămân în posesia candidatului la studii. Doar după anunţarea rezultatelor concursului de admitere, după ce tânărul / tânăra va decide, la care universitate va dori să fie înmatriculat/ă, prezintă cele 4 fotografii, de rând cu toate actele în original, la comisia de admitere a respectivei instituţii.

e) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;

f) certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;

g) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;

h) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

i) certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu trei şi mai mulţi copii);

j) confirmarea apartenenţei la familii de ţigani;

k) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

l) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;

m) recomandarea direcţiei de învăţământ a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţele de la locul de muncă al părinţilor pedagogi pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din cadrul domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;

n) chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Tot ce trebuie să ştii despre Admiterea – 2013

iulie 15, 2013

Admiterea – 2013. E bine să fii informat!

Blocul A al ASEM

Blocul A al ASEM

Noutatea cea mare a Admiterii – 2013 în universităţile din Republica Moldova constă în posibilitatea tinerilor de a-şi depune actele la mai multe universităţi concomitent. Astfel, şansele tinerilor de a deveni studenţi sunt mai mari.

Cum se va desfăşura concursul de admitere din acest an? Ce alte noutăţi au intervenit în Regulamentul cu privire la organizarea concursului de admitere în universităţi? Despre toate acestea vă povestesc în continuare.

Metodologia concursului de admitere

Admiterea în învăţământul superior de stat şi privat la ciclul I, studii superioare de licenţă, se va efectua în baza regulamentelor proprii de concurs, stabilite de fiecare instituţie de învăţământ superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul I, licenţă în învăţământul superior.  Citește mai mult…